//
you're reading...
Uncategorized, דוחות, חדשות

כמה לקוחות מסחריים וכמה לקוחות חברתיים מייצגים הלוביסטים בכנסת?

נתונים ראשונים על לקוחות הלוביסטים:

'העמותה לדמוקרטיה מתקדמת' מציגה לראשונה נתונים סטטיסטיים הנוגעים ליחסיות הלקוחות הרשומים במרשם הלוביסטים בשכר בכנסת. הנתונים נכונים למועד פיזורה של הכנסת ה-18 (16.10.2012).

 אין זה מקרי שאזרחי ישראל אינם יודעים רבות על עבודת הלוביסטים בשכר בכנסת ועל רשימת הלקוחות של משרדי הלובינג והלוביסטים העצמאיים. מצב זה הוא תולדה של מדיניות מכוונת מצד משרדי הלובינג, שזוכה לגיבוי פוליטיקאים בישראל ואף של כתבי הכנסת ועורכי עיתונים מרכזיים בישראל. רק בשנים האחרונות החלו מספר כתבי כנסת בודדים ומספר חברי כנסת לנסות ולשבור את קשר השתיקה הנוגע לפעילות הלוביסטים בשכר במסדרונות הכנסת, בוועדותיה ובמסדרונות השלטון בישראל.

 קושי רב בניתוח הנתונים הרבים:

מאגר לקוחות הלוביסטים בשכר הרשומים בכנסת מונה אלפי נתונים ומצריך ניפוי מידע וניתוח נתונים מאומץ. ב-13 לאוקטובר 2012 פרסמה העמותה את 'דו"ח רישום לוביסטים באתר הכנסת' שכלל המלצות הנוגעות ליצירת מנוע חיפוש יעיל הנוגע ללקוחות הלוביסטים הרשומים במאגר, בדומה לאלה הקיימים בקנדה ובאוסטרליה. עד כה לא נתקבלה כל תשובה בנושא מלשכת יו"ר הכנסת ולא נערכו כל שינויים בעמוד הרלוונטי באתר הכנסת, לרבות תיקון טעויות מביכות הכלולות בעמוד רישום הלוביסטים. אימוץ המסקנות יכול היה לסייע לציבור להגיע במהירות למידע החשוב.

 בשל המקבץ האדיר של הנתונים מצד אחד, והצורך בפרסומם המהיר של חלק מהנתונים שעשויים לתרום לשיח הציבורי בישראל, פרסום זה יהיה ראשון מבין מספר פרסומים הנוגעים למאגר לקוחות הלוביסטים הרשומים בכנסת. את הפרסום הנוכחי החלטנו לייחד לשאלה המעסיקה רבים ועולה כמעט בכל שיח הנוגע לענף הלובינג – מהי כמות הלקוחות המסחריים אותם מייצגים הלוביסטים ומשרדי הלובינג ומהי כמות הגופים החברתיים אותם הם מייצגים.

מהו מספר הלקוחות השוכרים שירותיהם של לוביסטים?

 עם תחילת ניתוח הנתונים נתקלנו בבעיה. ישנם לקוחות המיוצגים על ידי מספר חברות לובינג/לוביסטים עצמאיים, האם עלינו לספור את מספר הלקוחות מבלי להתחשב במספר חברות הלובינג/לוביסטים עצמאיים השונים המייצגים אותם או שיש לספור כל לקוח על פי מספר חברות הלובינג/לוביסטים עצמאיים שאת שירותיהם הוא שכר? לבסוף החלטנו להתייחס לשתי הקטגוריות בנפרד.

 לקוחות ייחודיים: נכון לסיום כהונת הכנסת ה-18 ניתן למנות 796 לקוחות ייחודיים רשומים אשר השכירו את שירותיהם של לוביסטים וחברות לובינג. ב"לקוחות ייחודיים" כוונתו לספירת לקוח פעם אחת, גם במקרה שהלקוח השכיר את שירותיהם של מספר חברות לובינג/לוביסטים שונים במקביל.

 לקוחות ברוטו: אם מונים לקוחות אשר השכירו את שירותיהם של יותר ממשרד לובינג אחד או לוביסט עצמאי קבוע/זמני אחד, הרי שמספר ה"לקוחות ברוטו" עומד על 940 לקוחות אשר השכירו שירותי לובינג של חברות לובינג או לוביסטים עצמאיים קבועים/זמניים.

 מספר הלקוחות המסחריים:

 ספירה עפ"י 'לקוחות ייחודיים':

במקרה של מספר לקוחות ייחודיים (796 לקוחות), מספר הלקוחות המסחריים אשר שכרו שירותי לובינג עומד על 408, כלומר 51.25% מכלל הלקוחות.

ספירה עפ"י 'לקוחות ברוטו':

במקרה של מספר לקוחות ברוטו (940 לקוחות), מספר הלקוחות המסחריים עומד על 521, כלומר 55.42% מכלל הלקוחות.

 הערה חשובה: על מנת שלא לעורר ויכוח לגבי מי נחשב לקוח בעל אינטרס מסחרי "טהור", נתון זה איננו כולל איגודים מקצועיים, ועדי עובדים חזקים, רשויות מקומיות, עמותות שאינן חברתיות ושמאחוריהן עומדים בעיקר אינטרסים כלכליים ועוד.

 מספר הלקוחות שהן עמותות חברתיות/גופים המקדמים מטרות חברתיות:

 ספירה עפ"י 'לקוחות ייחודיים':

מספר העמותות החברתיות ו/או הגופים המקדמים מטרות המוגדרות כחברתיות עומד על 70 לקוחות ייחודיים, המהווים 8.79% מכלל הלקוחות הייחודיים הרשומים שמשכירים שירותי לובינג.

 ספירה עפ"י 'לקוחות ברוטו':

במקרה של לקוחות ברוטו השוכרים יותר ממשרד לובינג אחד/לוביסט עצמאי אחד, הרי שמספר "הלקוחות ברוטו" עומד על 77, מה שמוריד את משקלם ברשימה הכללית ל- 8.19% (מתוך 940).

מהו היקף ההון שגורמים מסחריים משקיעים בלובינג בישראל ?

מידע על כמות ההון המושקע בלובינג על ידי כל אחד מהלקוחות יכול היה לשפוך אור על יחסיות עבודתם של הלוביסטים למען מטרות מסחריות לעומת אחרות. העדר נתונים לגבי נעלם כה חשוב במשוואה מהווה מכשלה בדרכנו להעריך את יחסיות הפעילות. משרדי הלובינג בישראל מתנגדים נחרצות לפרסום כל נתון הנוגע לכמות הכספים אותם הם מקבלים מלקוחותיהם השונים. בארה"ב לדוגמה קיים חוק המחייב להצהיר על סכומי כספים המושקעים בשירותי לובינג כך שהציבור בארה"ב יודע היטב מהו סכום הכספים המושקע בתמיכה/התנגדות לחוק/תקנה/עניין מטעם כל אחד מבעלי האינטרסים.

 הסתרת הנתונים המכוונת מחייבת את 'העמותה לדמוקרטיה מתקדמת' להישען על הערכות (זהירות) לגבי הנושא האמור כיוון שאיננו מוכנים להיכנע לתכתיביהם של משרדי הלובינג ולהותיר נתון זה ללא התייחסות.

 הערכות לגבי יחסיות השקעות הכספים בלובינג בישראל:

לאור העובדה שעוצמתם הכלכלית של הלקוחות המסחריים גדולה בהרבה משל רוב הלקוחות האחרים ברשימה, ובצרוף סרבנותם המחשידה של משרדי הלובינג לחשוף את הנתונים הכספיים בנושא, יש להניח כי סכומי הכסף שגורמים מסחריים "טהורים" משקיעים בלובינג גדול בהרבה מיחסם המספרי (51%-54%) ברשימת הלקוחות. מקורותינו בענף הלובינג העריכו בפנינו כי לדעתם גורמים מסחריים פרטיים משקיעים בענף הלובינג כשני שליש מכלל הכספים שהענף מגלגל. לדעתנו עדין מדובר בהערכה זהירה של התפלגות השקעת הכספים.

 היקף הכספים המושקעים בלובינג למען "מטרות חברתיות":

בעולם הלובינג כסף שווה זמן. מידת השקעתך הכספית כלקוח תקבע את כמות הזמן והמאמץ שמשרדי הלובינג ישקיעו בקידום מטרותיך. בהעדר נתונים לגבי כמות הכספים המושקעים בלובינג מצד כלל הגורמים אנו יכולים רק להעריך כי לוביסטים בשכר ומשרדי לובינג אינם משקיעים יותר מ-5% מזמנם לצורך קידום מטרות חברתיות. הערכה זהירה זו נשענת על כמות הלקוחות שהינם עמותות חברתיות/גופים המקדמים נושאים חברתיים (8.79%-8.19%) ושכלול חולשתם הכלכלית אל מול עוצמתם הכלכלית של שאר הגורמים השוכרים שירותים של משרדי לובינג ולוביסטים עצמאיים.

 פרסום הנתונים הכספיים ע"י משרדי הלובינג/לוביסטים עצמאיים: 

מוכרחים לציין כי משרדי לובינג אינם מחויבים להמתין לחקיקת חוק המחייב אותם לפרסם את סכומי הכספים שלקוחות מזרימים לחשבונותיהם. אילו חפצו בכך ואילו היו מאמינים באמת בהחלת שקיפות על הענף הרי שיש ביכולתן לחשוף את הפרטים המלאים החל ממחר בבוקר. משרדי הלובינג מעדיפים להמשיך להסתתר מאחורי ההגנה שהמחוקק מעניק להם ולבצע את הספין התקשורתי הקבוע בו הם משתמשים בכל הזדמנות: "אנו מייצגים במידה רבה גם עמותות ומטרות חברתיות רבות".

דיון

אין תגובות.

מה דעתך?

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

השאירו את כתובת האימייל שלכם לקבלת אימייל כאשר מפורסמת הודעה חדשה

הצטרפו אל 2,457 שכבר עוקבים אחריו

%d בלוגרים אהבו את זה: