//
you're reading...
דוחות, העמותה בפעולה, העמותה בתקשורת

מדריך בסיסי לח"כ/ית החדש/ה בנושא הלוביסטים

סיקור הנושא על ידי דה מרקר

ב-22 לינואר עתידות להתקיים הבחירות לכנסת ה-19. 'העמותה לדמוקרטיה מתקדמת' בדקה עבור חברי הכנסת החדשים והישנים לאיזו כנסת הם עתידים להיכנס בכל הקשור לכמות הלוביסטים הרשומים בה (כולל נתונים השוואתיים מחמשת השנים האחרונות), על מנת שלא יהוו "טרף קל" לנתונים לא מדויקים ולספינים של משרדי הלובינג. כל חבר/ת כנסת חדש/ה (ומחודש/ת) שייבחרו לכנסת יקבלו מקבץ נתונים עדכני בנושא פעילות הלוביסטים בכנסת.

נכון ל-10.1.2013 רשומים במרשם הלוביסטים בכנסת כ- 254 לוביסטים. 143 מתוכם לוביסטים זמניים, 80 לוביסטים קבועים מטעם חברות הלובינג השונות ו-31 לוביסטים קבועים עצמאיים. זהו גידול של 26% לעומת ינואר 2012 וגידול של 285% מינואר 2009.

היחס בין חברי כנסת ללוביסטים עומד כרגע על 2.116 לוביסטים רשומים על כל חבר כנסת. בינואר 2009 עמד יחס הלוביסטים מול חברי הכנסת על 0.55 לוביסטים רשומים על כל חבר כנסת.

Untitled-1

הבהרה חשובה: על אף העלייה המטאורית בכמות הלוביסטים הזמניים בכנסת, רוב עבודת הלוביסטים מבוצעת על ידי לוביסטים קבועים מטעם חברות הלובינג ולוביסטים קבועים עצמאיים. הללו מייצגים כמות לקוחות גדולה באופן משמעותי מכמות הלקוחות המיוצגים על ידי לוביסטים עצמאיים.

2012: עצירה בגידול כמות לוביסטים קבועים

כמות הלוביסטים הקבועים, הן העצמאיים ובמיוחד מטעם חברות לובינג, לא צמחה בשנת 2012, ובפעם הראשונה מאז התחיל רישום הלוביסטים בכנסת נרשמה אפילו נסיגה קלה בכמות הלוביסטים הקבועים מטעם חברות (85 בינואר 2012 לעומת 80 בינואר 2013). אנו משייכים נסיגה זו למהלומה שספגו חלק מחברות הלובינג כתוצאה מתחקיר 'עובדה' (פברואר 2012), כולל גריעת לוביסטים מהמאגר וצמצומים בכוח האדם של חלק מהחברות. העובדה שלקראת סוף 2012 הוכרזה הקדמת הבחירות הכניסה את הענף לקיפאון זמנית. נבחן נתון זה בהמשך שנת 2013 ונדווח על ההתפתחויות.

 • 2012: זינוק גדול בכמות הלוביסטים העצמאיים

2012 הייתה השנה בה נרשם הגידול הגדול ביותר של לוביסטים זמניים בשנה אחת (57 לוביסטים). זו השנה בה מבחינה כמותית הפכו הלוביסטים הזמניים לקבוצה הגדולה ביותר של לוביסטים הרשומה בכנסת. 

 • גידול באחוזים:

מבחינת גידול באחוזים, הגידול שהתרחש בכמות הלוביסטים בכנסת בין השנים 2009 ל-2010 הוא הגדול ביותר (65%) מאז תחילת רישום הלוביסטים בכנסת.

 מינואר 2009 ועד ינואר 2010 חל גידול של 65% במספר הלוביסטים הרשומים בכנסת.

מינואר 2010 ועד ינואר 2011 חל גידול של 56% במספר הלוביסטים הרשומים בכנסת.

מינואר 2011 ועד ינואר 2012 חל גידול של 19% במספר הלוביסטים הרשומים בכנסת.

מינואר 2012 ועד ינואר 2013 חל גידול של 26% במספר הלוביסטים הרשומים בכנסת. 

 • גידול מספרי:

מבחינת גידולם המספרי של הלוביסטים בשנה אחת, הגידול שהתרחש בין השנים 2010 ל-2011 היה הגבוה ביותר (61 לוביסטים) מאז תחילת רישום הלוביסטים בכנסת

.מינואר 2009 ועד ינואר 2010 גדל מאגר הלוביסטים הרשומים ב-43 לוביסטים.

מינואר 2010 ועד ינואר 2011 גדל מאגר הלוביסטים הרשומים ב-61 לוביסטים.

מינואר 2011 ועד ינואר 2012 גדל מאגר הלוביסטים הרשומים ב-32 לוביסטים.

מינואר 2012 ועד ינואר 2013 גדל מאגר הלוביסטים הרשומים ב-52 לוביסטים. 

 • מספר הלקוחות אותם מייצגים הלוביסטים:

כלל הלוביסטים מייצגים 940 "לקוחות ברוטו" (לקוחות ששוכרים יותר ממשרד לובינג/לוביסט אחד ועל כן נספרו על פי מספר משרדי הלובינג אותם שכרו), ו-796 "לקוחות ייחודיים" (לקוחות שספרנו פעם אחת למרות ששכרו מספר חברות לובינג שונות).

 מה על הפרק בכנסת ה-19: 

 1. הצעת חוק הכנסת (תיקון – חובת פרסום מידע הנמסר בידי שדלן), התשע"ב-2012. הצעת חוק של חברי הכנסת דוד אזולאי, חיים כץ, שלי יחימוביץ' וציון פיניאן. ההצעה תחייב לוביסטים לפרסם את החומרים אותם העבירו לנבחרי ציבור לצורך השפעה על הליך החקיקה. עמדתנו לגבי החוק: אנו רואים בחוק זה צעד חיובי אך חלקי. החוק המעניק פתרון חלקי בלבד לבעיות חוסר השקיפות בהתנהלות הלוביסטים בכנסת. החוק  נוגע רק לחומרים אותם מעבירים לוביסטים לנבחרי ציבור ואין בו התייחסות לצורך בשקיפות הנוגעת למפגשים של לוביסטים עם נבחרי/פקידי ציבור (דיווח מבעוד מועד, תיעוד מלא של המפגש, הנגשת החומר לציבור). החוק חסר גם את הצורך בשקיפות הנוגעת להעברת הכספים של לקוחות הלוביסטים. נראה שמדובר בעוד חוק חלקי שגם אותו ינסו הלוביסטים "לרכך", כשתהליך הריכוך כבר החל החודש עם הגשת הדו"ח של 'המכון הישראלי לדמוקרטיה' שממליץ להתנגד לחוק.
 2. המשך פרויקט הוצאת לוביסטים בשכר מוועדות הכנסת: לקראת סוף כהונת הכנסת ה-18 השיקה 'העמותה לדמוקרטיה מתקדמת', באמצעות יו"ר ועדת החינוך, ח"כ ד"ר עינת וילף, פרויקט מוצלח שנועד לקדם אפשרות הוצאתם של לוביסטים בשכר מהכנסת. הפרויקט נועד על מנת להפריך את הטענה כי הוצאת לוביסטים מישיבות הוועדות תיפגע באיכות ופוריות הדיון בוועדות. התנגדותנו לנוכחותם של לוביסטים בשכר בוועדות הכנסת נובעת ממחויבותנו לעקרון שוויון ייצוג האינטרסים של האזרח בפרלמנט דמוקרטי. לוביסטים בשכר הנוכחים בוועדות באופן קבוע מפרים את ייצוג האינטרסים השוויוני שיש לשאוף אליו בדמוקרטיה כיוון שעל פי המערכת הקיימת כל מי שהמאה אינה מצויה בכיסו סובל מנחיתות בייצוג אינטרסים שלו בוועדות ובכנסת. העמותה מתחייבת להמשיך בפרויקט זה גם בכנסת ה-19 ועד שלוביסטים בשכר לא יורשו עוד להיכנס לוועדות הכנסת השונות. חברי כנסת עתידיים כבר הביעו תמיכה במטרת הוצאתם של לוביסטים בשכר מוועדות הכנסת ונדמה לנו שהכנסת ה-19 תהווה כר נוחה יותר לקידום המטרה.
 3. הקמת ועדת חקירה לנושא התנהלות הלוביסטים בכנסת: בשנה החולפת הושמעה באוזנינו מספר פעמים טענה שקיבלה חיזוק בפנייה תמוהה של הכנסת ל'המכון הישראלי לדמוקרטיה' על מנת שיפיק לכנסת דו"ח הנוגע להתנהלות הלוביסטים בכנסת. הטענה היא שיו"ר הכנסת וח"כים רבים חוששים מהקמת ועדת חקירה שתרד לעומק סוגיית התנהלותם של הלוביסטים בכנסת. פרשנים פוליטיים, לוביסטים וחברי כנסת חזרו והעלו בפנינו את הטענה כי יו"ר הכנסת, ראובן ריבלין, חושש מממצאי חקירת עומק הנוגעת לפעילות הלוביסטים בכנסת, כזו שתכלול גם חקירת חברי כנסת בעבר ובהווה. לטענתם זו הסיבה שמר ריבלין התנהל בשיא המהירות בנוגע לתחקיר 'עובדה' (פברואר 2012), הטיל את מלוא האשמה מיידית על הלוביסטים ולא חקר כלל את חברי הכנסת שהופיעו בתחקיר, בחר ב"שעיר לעזאזל" (חברת 'גלעד לובינג' והלוביסט צח בורוביץ'), ביצע מספר מהלכים ריקים מתוכן במסדרונות הכנסת וניסה בכך להוריד את הנושא במהירות מעל סדר היום הציבורי לפני שתעלה הדרישה להקמת ועדת חקירה. השבוע פנתה 'העמותה לדמוקרטיה מתקדמת' ליו"ר הכנסת על מנת שיבהיר מדוע לא יפעל להקים ועדת חקירה נושאית לחקר התנהלותם של לוביסטים בכנסת, אשר תגיש לכנסת את המלצותיה בנושא, או לחילופין יפנה למשרד מבקר המדינה על מנת לבקשו לבצע את המשימה. נדמה לנו שעדין לא נאמרה המילה האחרונה בנוגע להקמת ועדת חקירה להתנהלות הלוביסטים בכנסת.
 4. מסקנות דו"ח 'המכון הישראלי לדמוקרטיה': בתחילת ינואר 2013 הונח על שולחן יו"ר הכנסת דו"ח של 'המכון הישראלי לדמוקרטיה' שמציע דרך להסדיר את פעילות הלוביסטים בכנסת. להפתעתנו מתגלה בדו"ח כי הכנסת בעצמה פנתה ל'מהכון הישראלי לדמוקרטיה' וביקשה ממנו להכין את הדו"ח. זהו צעד חמור המהווה חיזוק לתהליך הפרטת הדיון הציבורי בישראל. תמוה בעינינו שכנסת ישראל מבקשת ממכון פרטי הנשלט על ידי מיליארדר אמריקאי להכין בעבורה הצעה להסדרת פעילות הלוביסטים בשטחה. ממצאי הדו"ח נוחים ביותר למשרדי הלובינג, מה שלא הפתיע אף גורם בזירה. הפנייה של הכנסת ל'המכון הישראלי לדמוקרטיה' הינה, כנראה, עוד ניסיון כושל של יו"ר הכנסת והנהלתה שנועד לדחות את הבלתי נמנע – הקמת ועדת חקירה לסוגיית התנהלותם של לוביסטים בכנסת, בתקווה שהציבור יאמץ את המסקנות הקלושות של 'המכון הישראלי לדמוקרטיה' ובכך ירד נושא זה מסדר היום לפחות לכמה שנים.

טיפים מועילים לחברי/ות הכנסת החדשים/ות:

 • שיעור קצר לגבי מהו ספין: הינה נקבע בפניכם עובדה מדויקת – "לוביסטים מסייעים לתהליך החקיקה רק כאשר התהליך מקדם אינטרסים של לקוחותיהם", עובדה שיש לה הוכחות רבות וברורה לכל, שכן זו הסיבה שהלקוח משלם ללוביסט. כהרגלם בקודש לוקחים משרדי הלובינג רק את החלק המשרת אותם מהאמת כולה וקובעים בכל הזדמנות כי "לוביסטים מסייעים לתהליך החקיקה". קביעה זו היא נכונה אך יוצרת רושם הפוך ממה שקיים במציאות שבשטח. זהו מהותו של ספין.
 • אנו ממליצים בפניכם בחום שלא לפעול בכנסת על פי חומרים אשר מעבירים אליכם לוביסטים בשכר. תמיד תפנו לממ"מ (מרכז מידע ומחקר) על מנת לברר את הפרטים המלאים בנושא המטופל. תפנימו מיום כניסתכם לכנסת את הצורך בהתנהלות שקופה באמת מול הלוביסטים. תעדו כל מפגש שלכם עם לוביסט בשכר, דווחו עליו מיידית באתרכם האישי או דרכנו. אל תסתכנו בכך שתחול חובה לזמנכם בעתיד לוועדת החקירה שתקום לחקר נושא פעילות הלוביסטים בכנסת.
 • כשיש לכם שאלה הקשורה לנתונים סטטיסטיים על התנהלות הלוביסטים בכנסת – 'העמותה לדמוקרטיה מתקדמת' היא הכתובת שלכם ו/או הממ"מ (מרכז המחקר והמידע של הכנסת). כאן חשוב להדגיש כי 'העמותה לדמוקרטיה מתקדמת' פועלת כבר משנת 2007 ואיננה נתמכת כלכלית על ידי אף גורם. כלל העשייה שלנו עד כה היא התנדבותית.

דיון

אין תגובות.

מה דעתך?

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

השאירו את כתובת האימייל שלכם לקבלת אימייל כאשר מפורסמת הודעה חדשה

הצטרפו אל 2,457 שכבר עוקבים אחריו

%d בלוגרים אהבו את זה: