//
ארכיון

העמותה בתקשורת

הקטגוריה הזו מכילה 32 פוסטים

העמותה למבקר המדינה: חשוף מידע על נכסי נדל"ן של חברי קבינט הדיור

'העמותה לדמוקרטיה מתקדמת' פנתה למבקר המדינה, יוסף שפירא, על מנת שיחשוף בפני הציבור את נכסיהם של השרים החברים בקבינט הדיור. העמותה סבורה שמידע זה נדרש לאור חובת גילוי נאות.

פניית העמותה סוקרה בכלי תקשורת שונים.

1.9.2013

לכבוד: מבקר המדינה, מר יוסף שפירא

נושא: חשיפת נכסי הנדל"ן של חברי קבינט הדיור

בחודש אוגוסט 2013 הוקם קבינט הדיור של ממשלת ישראל המונה תשעת שרים:

 1. שר האוצר, יאיר לפיד
 2. שר הבינוי והשיכון אורי אריאל
 3. שר האנרגיה והמים סילבן שלום
 4. שר הביטחון משה יעלון
 5. השר להגנת הסביבה עמיר פרץ
 6. שר החקלאות ופיתוח הכפר יאיר שמיר
 7. שרת המשפטים ציפי לבני
 8. שר הפנים גדעון סער
 9. שר התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים ישראל כץ

 

קבינט הדיור אמון על קביעת המדיניות הממשלתית בתחום הדיור, על הניסיונות להוריד את מחירי הדיור בישראל, על אישור וקידום רפורמות ושינויים מבניים לייעול מדיניות הממשלה בתחום המקרקעין, התכנון והבנייה למגורים ומעקב אחר יישום ההחלטות. בנוסף, הקבינט אחראי לקידום פרויקטים בתחום הבנייה למגורים, בין היתר, לדיור להשכרה לטווח ארוך ופרויקטים של התחדשות עירונית ופינוי-בינוי.

 

כיוון שהצהרות הון של חברי הכנסת ושרים מדווחות למבקר המדינה, אני פונה אליך בבקשה לשקול לחשוף בפני הציבור:

 1. מי מבין השרים החברים בקבינט הדיור הינו בעל נכס נדל"ן.
 2. פירוט נכסי הנדל"ן של כל שר החבר בקבינט הדיור.
 3. פירוט שווי נכסי הנדל"ן של כל שר החבר בקבינט הדיור.

בקשתי נגזרת במקרה זה מחובת גילוי נאות, ועל מנת שאזרחי ישראל יוכלו להבין בעצמם מה הוא מכלול האינטרסים הכלכליים האישיים, בכל הקשור לענייני נדל"ן, שיש לכל שר החבר בקבינט הדיור. 

פורדס

ניוז 1

פוסט

ניתן להורדה עכשיו: הדו"ח על 'פוליסי בע"מ' – חלק ראשון

הדו"ח שמפרסמת 'העמותה לדמוקרטיה מתקדמת' על חברת הלובינג 'פוליסי בע"מ', מעלה ממצאים מדאיגים לגבי היעדר הרגולציה בענף הלובינג והסכנה הנשקפת בכך לעקרון התחרותיות במשק. חברה אחת יכולה בימנו לייצג אינטרסים של גורמים מרכזיים בענפים שלמים במשק (ענף הפרמצבטיקה, ענף הבניין והתשתיות, ענף הבנקאות ועוד), גם כאשר מדובר בגורמים בעלי אינטרסים מנוגדים.

במצב הקיים כיום, חברת אחת יכולה לייצג עשרות גופים מרכזיים בענף אחד, לעיתים גופים המעוניינים לקדם אינטרסים מנוגדים זה לזה. במצב של היעדר שקיפות בהתנהלות חברות הלובינג, אין מי שיכול לדעת או למנוע אפשרות לביצוע עברות על חוק ההגבלים העסקיים.

להורדה: דוח על פוליסי – חלק א

מתוך פרק המסקנות בדו"ח:

מצב של משק ריכוזי, כמו גם מצב של העדר תחרותיות, הינם תולדה של חקיקה ורגולציה מתמשכים, שפעמים רבות חברות לובינג עומדות מאחורי קידומם. איננו מבינים כיצד פרט כה ברור ובסיסי "חמק מהרדאר" של "ועדת הריכוזיות" או "ועדת טרכטנברג". אנו מקווים שהדבר נבע מחוסר היכרות עם הנושא ולא מסיבות אחרות. אסור למחוקק ולרגולטור להמשיך ולהתעלם מחלקן היחסי של חברות לובינג, בראשן חברת 'פוליסי בע"מ', בחיזוק הריכוזיות במשק ובפגיעה מתמשכת בעקרון התחרותיות, שמתרחשת בעיקר כתוצאה מניסיונן לקדם אינטרסים של לקוחותיהם.

 חברת 'פוליסי בע"מ':

מחוקקים ורגולטורים המתכוונים לטפל ברצינות בריכוזיות במשק ובהיעדר תחרות בענפים מסוימים, אינם יכולים לדעתנו להמשיך ולהתיר לחברת 'פוליסי בע"מ' לייצג במקביל את כל אותם לקוחות בעלי אינטרסים סותרים. מדובר במצב לא בריא מיסודו, ששילובו עם היעדר החלת שקיפות על פעילות חברות הלובינג, נוצרת סכנה חמורה לעקרון התחרותיות במשק. נדמה לנו שהסיטואציה הקשה ביותר היא זו המתקיימת בענפי הבנייה, הפרמצבטיקה/רפואה וענף שיווק המזון, בהם החברה מייצגת מגוון רחב של סוגי לקוחות שונים מאותו ענף.

 מסקנות רוחביות

 מסקנה 1:

במצב הנוכחי של העדר הגבלות על פעילותן, חברות לובינג כגון 'פוליסי בע"מ' עשויות להוות למעשה "מיני-פרלמנט", שברצותו הוא מסדיר ניגודי אינטרסים בין לקוחותיו בתוך קירות ביתו, לשמחת הלקוחות ולדאבונו של הצרכן. כרגע הדבר עשוי להתאפשר בשני אופנים:

א. הפגשת הלקוחות פיזית, תוך עברה על חוק ההגבלים העסקיים, כשהציבור לא ידווח על כך כיוון שאין חוק המחייב את חברות הלובינג בשקיפות.

ב. עובדי החברה ו/או בעליה משמשים כמגשרים בין לקוחותיהם, אם או בלי ידיעת הלקוח.

זו הסיבה שלדעתנו על המחוקק לשקול לאסור בחוק על חברת לובינג אחת לייצג שני לקוחות שלהם אינטרסים מנוגדים.

מסקנה 2:

כפי שניתן להבין לאורך הדו"ח, עקרון השקיפות מהווה מכשיר ייחודי שמטרתו אבטחת האינטרס הציבורי. יש להכפיף את תעשיית הלובינג, בראשן חברות הלובינג, לשקיפות מוחלטת הנוגעת לפעולותיהן השונות. יש לחייבן לתעד ולדווח (אולי לממונה על ההגבלים העסקיים?) על כל מפגש/מגע שלהן עם לקוח. אמצעי תיעוד ודיווח פשוטים נמצאים בימנו בכל מכשיר סלולארי, ובכל מחשב משרדי.

מסקנה 3:

על המחוקק למנוע מצב בו חברת לובינג אחת משתלטת על ייצוג אינטרסים, גם אם אינם מנוגדים, של חברות שונות באותו ענף. כפי שאנו רואים בדוגמה של חברת 'פוליסי בע"מ' (ענף הפרמצבטיקה, ענף הבנייה והתשתיות, ענף שיווק מוצרי צריכה/מזון), מצב כזה מהווה לדעתנו סכנה לעקרון התחרותיות בענף.

 מסקנה 4:

יש ליצור "חוק לוביסטים" בפני עצמו, שאיננו רק סעיף ב'חוק בכנסת'. החוק צריך לכלול פתרונות לתחלואי פעילותן של חברות הלובינג והלוביסטים, בכנסת ובמוסדות הציבוריים במדינה.

לוביסטון מספר 3 נשלח לח"כים – חדשות לוביסטים מסביב לעולם

להורדה: לוביסטון מספר 3

לוביסטון מספר 3 – חדשות לוביסטים מרחבי העולם:

החודש בלוביסטון של 'העמותה לדמוקרטיה מתקדמת':

גרמניה: התפרסם דו"ח על יישום חוק הלוביסטים הגרמני.

סקוטלנד: הממשלה מודיעה כי בכוונתה לחוק חוק רישום לוביסטים.

הודו: שר הנפט מצהיר כי הוא סובל מלחצי כבדים מצד לוביסטים.

אוסטרליה: מועמד בבחירות מבטיח לקדם חוק צינון של 10 שנים לחברי פרלמנט.

אירלנד: שר האוצר פגש לוביסטים מתעשיית הנדל"ן כמה ימים לפני גשת התקציב.

ולבסוף מאמר משוויץ – ארץ היידי בת-ההרים והבנקים. הפעם תרגמנו עבורכם מאמר מעניין על  התנהלות הלוביסטים בשוויץ, כולל מידע קצר על הפרלמנט השוויצרי שעובד בחצי משרה.

הכנס השנתי השני לסוגיות הון-שלטון-עיתונות

בתאריך ה-21 לאפריל התקיים הכנס השנתי השני לסוגיות הון-שלטון-עיתונות של 'העמותה לדמוקרטיה מתקדמת'. הפעם צורפו

לכנס 'ישראל יקרה לנו' ו'היוזמה לפירוק הריכוזיות'. בימים הבאים נעלה את חמשת הפאנלים המלאים שהיו בכנס.

קישור לפאנל שעסק בקשרי הון-שלטון בישראל:

גיא רולניק, מייסד 'דה-מרקר' מרצה על הקשר בין ריכוזיות ועצמאות העיתונות:

פאנל הסדרת פעילות הלוביסטים בישראל:

פאנל בנושא יוקר המחייה בישראל, בהפקת 'ישראל יקרה לנו':

פאנל בנושא קשרי הון-עיתונות בישראל:

פאנל מסכם בנושא הריכוזיות במשק הישראלי:

אלה הם הפרסומים על הכנס, כפי שהופיעו בעיתונות:

דה-מרקר:

ידיעה מפאנל הון-שלטון

ידיעה מפאנל יוקר המחייה

ידיעה מהפאנל בנושא הון-עיתונות ובנושא פירוק הריכוזיות

העין השביעית:

דיווח מהפאנל בנושאי קשרי הון-עיתונות

הכנס השנתי השני לסוגיות הון-שלטון-עיתונות בישראל

ב-21 באפריל מתקיים 'הכנס השנתי השני לסוגיות הון-שלטון-עיתונות בישראל' של 'העמותה לדמוקרטיה מתקדמת' כשהשנה הצטרפו אלינו 'ישראל יקרה לנו' ו'היוזמה לפירוק הריכוזיות'. כנס שמרחיב את גבולות השיח הציבורי מעבר לגבולות קיסריה-הרצליה. אל תפספסו.

 10:00 –דברי פתיחה – ראובן אברג'יל, נשיא של כבוד ב'העמותה לדמוקרטיה מתקדמת' וממייסדי 'הפנתרים השחורים'.

10:05-12:00 – פאנל בנושא קשרי הון-שלטון:

הפאנל יעסוק בדו"ח הוועדה לבחינת יחסי הון-שלטון בישראל (יולי 2012).

מנחה: צבי זרחיה. משתתפים: פרופ' רמי פרידמן (יו"ר הוועדה לבחינת יחסי הון-שלטון בישראל) ח"כ משה מזרחי (העבודה), ח"כ לשעבר מלי פולישוק (חברת הוועדה), אריה אבנרי (יו"ר תנועת אומ"ץ).

 12:30- 14:00 – פאנל בנושא הסדרת פעילות הלוביסטים:

הפאנל יעסוק בהצעות השונות הקיימות להסדרת פעילות הלוביסטים בישראל.

מנחה הפאנל: תומר אביטל. משתתפים: ח"כ עדי קול (יש עתיד), עו"ד אפי מיכאלי (המרכז האקדמי למשפט ועסקים), הלוביסטית דפנה כהן-איווניר (כהן-רימון-כהן), הלוביסט ניקולאי טבך (החברה – מיזם חברתי), שבי גטניו (העמותה לדמוקרטיה מתקדמת).

 15:00- 16:30 – פאנל בנושא יוקר המחייה בישראל:

הפאנל יעסוק במצב יוקר המחייה בישראל ובפתרונות האפשריים למצב.

מנחה: חנה קים. משתתפים: ח"כ פרופ' אבישי ברוורמן (יו"ר ועדת הכלכלה), ח"כ איילת שקד (הבית היהודי), ד"ר שלומי פריזט (ועדת טרכטנברג, לשעבר יועץ משפטי לממונה על ההגבלים), אמיר חייק (מנכ"ל התאחדות התעשיינים), גלית אבישי (אמון הציבור) בני גרוברמן (ישראל יקרה לנו)

17:00- 18:30 – פאנל בנושא קשרי הון-עיתונות:

הפאנל יעסוק בפתרונות האפשריים לתחלואי קשרי הון-עיתונות בישראל.

מנחה הפאנל: אבנר הופשטיין. משתתפים בפאנל: עו"ד אלעד מן, העורך ניר בכר, היחצ"ן רני רהב, אלדד יניב, העיתונאית ענת באלינט.

 19:00-20:30 – פאנל בנושא פירוק הריכוזיות במשק:

הפאנל יעסוק בריכוזיות במשק הישראלי ובדרכים שיש להוביל לפירוקה.

מנחה הפאנל: עידו עטרי. משתתפים: ח"כ תמי זנדברג (מרצ), שרון קדמי (מנכ"ל משרד התמ"ת) הכלכלן דניאל דורון (המרכז הישראלי לקידום חברתי-כלכלי), סטלה קורין-ליבר (גלובס)

 כתובת: בית קרן היינריך בל, הר סיני 1 ת"א, קומה 2 (מאחורי בית הכנסת הגדול באלנבי) בשל מספר מקומות מצומצם מומלץ לשריין מקום לפאנל שברצונכם להגיע אליו. נא לשלוח בקשה למייל: progdemo2007@gmail.com

לפרטים נוספים: 052-3968866

IMG_0219

פרטים נוספים בקרוב.

עמוד הפייסבוק של האירוע: http://www.facebook.com/events/614367645244484/?fref=ts

מייל ליצירת קשר: progdemo2007@gmail.com

מדריך בסיסי לח"כ/ית החדש/ה בנושא הלוביסטים

סיקור הנושא על ידי דה מרקר

ב-22 לינואר עתידות להתקיים הבחירות לכנסת ה-19. 'העמותה לדמוקרטיה מתקדמת' בדקה עבור חברי הכנסת החדשים והישנים לאיזו כנסת הם עתידים להיכנס בכל הקשור לכמות הלוביסטים הרשומים בה (כולל נתונים השוואתיים מחמשת השנים האחרונות), על מנת שלא יהוו "טרף קל" לנתונים לא מדויקים ולספינים של משרדי הלובינג. כל חבר/ת כנסת חדש/ה (ומחודש/ת) שייבחרו לכנסת יקבלו מקבץ נתונים עדכני בנושא פעילות הלוביסטים בכנסת.

נכון ל-10.1.2013 רשומים במרשם הלוביסטים בכנסת כ- 254 לוביסטים. 143 מתוכם לוביסטים זמניים, 80 לוביסטים קבועים מטעם חברות הלובינג השונות ו-31 לוביסטים קבועים עצמאיים. זהו גידול של 26% לעומת ינואר 2012 וגידול של 285% מינואר 2009.

היחס בין חברי כנסת ללוביסטים עומד כרגע על 2.116 לוביסטים רשומים על כל חבר כנסת. בינואר 2009 עמד יחס הלוביסטים מול חברי הכנסת על 0.55 לוביסטים רשומים על כל חבר כנסת.

Untitled-1

הבהרה חשובה: על אף העלייה המטאורית בכמות הלוביסטים הזמניים בכנסת, רוב עבודת הלוביסטים מבוצעת על ידי לוביסטים קבועים מטעם חברות הלובינג ולוביסטים קבועים עצמאיים. הללו מייצגים כמות לקוחות גדולה באופן משמעותי מכמות הלקוחות המיוצגים על ידי לוביסטים עצמאיים.

2012: עצירה בגידול כמות לוביסטים קבועים

כמות הלוביסטים הקבועים, הן העצמאיים ובמיוחד מטעם חברות לובינג, לא צמחה בשנת 2012, ובפעם הראשונה מאז התחיל רישום הלוביסטים בכנסת נרשמה אפילו נסיגה קלה בכמות הלוביסטים הקבועים מטעם חברות (85 בינואר 2012 לעומת 80 בינואר 2013). אנו משייכים נסיגה זו למהלומה שספגו חלק מחברות הלובינג כתוצאה מתחקיר 'עובדה' (פברואר 2012), כולל גריעת לוביסטים מהמאגר וצמצומים בכוח האדם של חלק מהחברות. העובדה שלקראת סוף 2012 הוכרזה הקדמת הבחירות הכניסה את הענף לקיפאון זמנית. נבחן נתון זה בהמשך שנת 2013 ונדווח על ההתפתחויות.

 • 2012: זינוק גדול בכמות הלוביסטים העצמאיים

2012 הייתה השנה בה נרשם הגידול הגדול ביותר של לוביסטים זמניים בשנה אחת (57 לוביסטים). זו השנה בה מבחינה כמותית הפכו הלוביסטים הזמניים לקבוצה הגדולה ביותר של לוביסטים הרשומה בכנסת. 

 • גידול באחוזים:

מבחינת גידול באחוזים, הגידול שהתרחש בכמות הלוביסטים בכנסת בין השנים 2009 ל-2010 הוא הגדול ביותר (65%) מאז תחילת רישום הלוביסטים בכנסת.

 מינואר 2009 ועד ינואר 2010 חל גידול של 65% במספר הלוביסטים הרשומים בכנסת.

מינואר 2010 ועד ינואר 2011 חל גידול של 56% במספר הלוביסטים הרשומים בכנסת.

מינואר 2011 ועד ינואר 2012 חל גידול של 19% במספר הלוביסטים הרשומים בכנסת.

מינואר 2012 ועד ינואר 2013 חל גידול של 26% במספר הלוביסטים הרשומים בכנסת. 

 • גידול מספרי:

מבחינת גידולם המספרי של הלוביסטים בשנה אחת, הגידול שהתרחש בין השנים 2010 ל-2011 היה הגבוה ביותר (61 לוביסטים) מאז תחילת רישום הלוביסטים בכנסת

.מינואר 2009 ועד ינואר 2010 גדל מאגר הלוביסטים הרשומים ב-43 לוביסטים.

מינואר 2010 ועד ינואר 2011 גדל מאגר הלוביסטים הרשומים ב-61 לוביסטים.

מינואר 2011 ועד ינואר 2012 גדל מאגר הלוביסטים הרשומים ב-32 לוביסטים.

מינואר 2012 ועד ינואר 2013 גדל מאגר הלוביסטים הרשומים ב-52 לוביסטים. 

 • מספר הלקוחות אותם מייצגים הלוביסטים:

כלל הלוביסטים מייצגים 940 "לקוחות ברוטו" (לקוחות ששוכרים יותר ממשרד לובינג/לוביסט אחד ועל כן נספרו על פי מספר משרדי הלובינג אותם שכרו), ו-796 "לקוחות ייחודיים" (לקוחות שספרנו פעם אחת למרות ששכרו מספר חברות לובינג שונות).

 מה על הפרק בכנסת ה-19: 

 1. הצעת חוק הכנסת (תיקון – חובת פרסום מידע הנמסר בידי שדלן), התשע"ב-2012. הצעת חוק של חברי הכנסת דוד אזולאי, חיים כץ, שלי יחימוביץ' וציון פיניאן. ההצעה תחייב לוביסטים לפרסם את החומרים אותם העבירו לנבחרי ציבור לצורך השפעה על הליך החקיקה. עמדתנו לגבי החוק: אנו רואים בחוק זה צעד חיובי אך חלקי. החוק המעניק פתרון חלקי בלבד לבעיות חוסר השקיפות בהתנהלות הלוביסטים בכנסת. החוק  נוגע רק לחומרים אותם מעבירים לוביסטים לנבחרי ציבור ואין בו התייחסות לצורך בשקיפות הנוגעת למפגשים של לוביסטים עם נבחרי/פקידי ציבור (דיווח מבעוד מועד, תיעוד מלא של המפגש, הנגשת החומר לציבור). החוק חסר גם את הצורך בשקיפות הנוגעת להעברת הכספים של לקוחות הלוביסטים. נראה שמדובר בעוד חוק חלקי שגם אותו ינסו הלוביסטים "לרכך", כשתהליך הריכוך כבר החל החודש עם הגשת הדו"ח של 'המכון הישראלי לדמוקרטיה' שממליץ להתנגד לחוק.
 2. המשך פרויקט הוצאת לוביסטים בשכר מוועדות הכנסת: לקראת סוף כהונת הכנסת ה-18 השיקה 'העמותה לדמוקרטיה מתקדמת', באמצעות יו"ר ועדת החינוך, ח"כ ד"ר עינת וילף, פרויקט מוצלח שנועד לקדם אפשרות הוצאתם של לוביסטים בשכר מהכנסת. הפרויקט נועד על מנת להפריך את הטענה כי הוצאת לוביסטים מישיבות הוועדות תיפגע באיכות ופוריות הדיון בוועדות. התנגדותנו לנוכחותם של לוביסטים בשכר בוועדות הכנסת נובעת ממחויבותנו לעקרון שוויון ייצוג האינטרסים של האזרח בפרלמנט דמוקרטי. לוביסטים בשכר הנוכחים בוועדות באופן קבוע מפרים את ייצוג האינטרסים השוויוני שיש לשאוף אליו בדמוקרטיה כיוון שעל פי המערכת הקיימת כל מי שהמאה אינה מצויה בכיסו סובל מנחיתות בייצוג אינטרסים שלו בוועדות ובכנסת. העמותה מתחייבת להמשיך בפרויקט זה גם בכנסת ה-19 ועד שלוביסטים בשכר לא יורשו עוד להיכנס לוועדות הכנסת השונות. חברי כנסת עתידיים כבר הביעו תמיכה במטרת הוצאתם של לוביסטים בשכר מוועדות הכנסת ונדמה לנו שהכנסת ה-19 תהווה כר נוחה יותר לקידום המטרה.
 3. הקמת ועדת חקירה לנושא התנהלות הלוביסטים בכנסת: בשנה החולפת הושמעה באוזנינו מספר פעמים טענה שקיבלה חיזוק בפנייה תמוהה של הכנסת ל'המכון הישראלי לדמוקרטיה' על מנת שיפיק לכנסת דו"ח הנוגע להתנהלות הלוביסטים בכנסת. הטענה היא שיו"ר הכנסת וח"כים רבים חוששים מהקמת ועדת חקירה שתרד לעומק סוגיית התנהלותם של הלוביסטים בכנסת. פרשנים פוליטיים, לוביסטים וחברי כנסת חזרו והעלו בפנינו את הטענה כי יו"ר הכנסת, ראובן ריבלין, חושש מממצאי חקירת עומק הנוגעת לפעילות הלוביסטים בכנסת, כזו שתכלול גם חקירת חברי כנסת בעבר ובהווה. לטענתם זו הסיבה שמר ריבלין התנהל בשיא המהירות בנוגע לתחקיר 'עובדה' (פברואר 2012), הטיל את מלוא האשמה מיידית על הלוביסטים ולא חקר כלל את חברי הכנסת שהופיעו בתחקיר, בחר ב"שעיר לעזאזל" (חברת 'גלעד לובינג' והלוביסט צח בורוביץ'), ביצע מספר מהלכים ריקים מתוכן במסדרונות הכנסת וניסה בכך להוריד את הנושא במהירות מעל סדר היום הציבורי לפני שתעלה הדרישה להקמת ועדת חקירה. השבוע פנתה 'העמותה לדמוקרטיה מתקדמת' ליו"ר הכנסת על מנת שיבהיר מדוע לא יפעל להקים ועדת חקירה נושאית לחקר התנהלותם של לוביסטים בכנסת, אשר תגיש לכנסת את המלצותיה בנושא, או לחילופין יפנה למשרד מבקר המדינה על מנת לבקשו לבצע את המשימה. נדמה לנו שעדין לא נאמרה המילה האחרונה בנוגע להקמת ועדת חקירה להתנהלות הלוביסטים בכנסת.
 4. מסקנות דו"ח 'המכון הישראלי לדמוקרטיה': בתחילת ינואר 2013 הונח על שולחן יו"ר הכנסת דו"ח של 'המכון הישראלי לדמוקרטיה' שמציע דרך להסדיר את פעילות הלוביסטים בכנסת. להפתעתנו מתגלה בדו"ח כי הכנסת בעצמה פנתה ל'מהכון הישראלי לדמוקרטיה' וביקשה ממנו להכין את הדו"ח. זהו צעד חמור המהווה חיזוק לתהליך הפרטת הדיון הציבורי בישראל. תמוה בעינינו שכנסת ישראל מבקשת ממכון פרטי הנשלט על ידי מיליארדר אמריקאי להכין בעבורה הצעה להסדרת פעילות הלוביסטים בשטחה. ממצאי הדו"ח נוחים ביותר למשרדי הלובינג, מה שלא הפתיע אף גורם בזירה. הפנייה של הכנסת ל'המכון הישראלי לדמוקרטיה' הינה, כנראה, עוד ניסיון כושל של יו"ר הכנסת והנהלתה שנועד לדחות את הבלתי נמנע – הקמת ועדת חקירה לסוגיית התנהלותם של לוביסטים בכנסת, בתקווה שהציבור יאמץ את המסקנות הקלושות של 'המכון הישראלי לדמוקרטיה' ובכך ירד נושא זה מסדר היום לפחות לכמה שנים.

טיפים מועילים לחברי/ות הכנסת החדשים/ות:

 • שיעור קצר לגבי מהו ספין: הינה נקבע בפניכם עובדה מדויקת – "לוביסטים מסייעים לתהליך החקיקה רק כאשר התהליך מקדם אינטרסים של לקוחותיהם", עובדה שיש לה הוכחות רבות וברורה לכל, שכן זו הסיבה שהלקוח משלם ללוביסט. כהרגלם בקודש לוקחים משרדי הלובינג רק את החלק המשרת אותם מהאמת כולה וקובעים בכל הזדמנות כי "לוביסטים מסייעים לתהליך החקיקה". קביעה זו היא נכונה אך יוצרת רושם הפוך ממה שקיים במציאות שבשטח. זהו מהותו של ספין.
 • אנו ממליצים בפניכם בחום שלא לפעול בכנסת על פי חומרים אשר מעבירים אליכם לוביסטים בשכר. תמיד תפנו לממ"מ (מרכז מידע ומחקר) על מנת לברר את הפרטים המלאים בנושא המטופל. תפנימו מיום כניסתכם לכנסת את הצורך בהתנהלות שקופה באמת מול הלוביסטים. תעדו כל מפגש שלכם עם לוביסט בשכר, דווחו עליו מיידית באתרכם האישי או דרכנו. אל תסתכנו בכך שתחול חובה לזמנכם בעתיד לוועדת החקירה שתקום לחקר נושא פעילות הלוביסטים בכנסת.
 • כשיש לכם שאלה הקשורה לנתונים סטטיסטיים על התנהלות הלוביסטים בכנסת – 'העמותה לדמוקרטיה מתקדמת' היא הכתובת שלכם ו/או הממ"מ (מרכז המחקר והמידע של הכנסת). כאן חשוב להדגיש כי 'העמותה לדמוקרטיה מתקדמת' פועלת כבר משנת 2007 ואיננה נתמכת כלכלית על ידי אף גורם. כלל העשייה שלנו עד כה היא התנדבותית.

Welcome to the Knesset, beware the lobbyists

NGO to issue incoming MKs a guidebook so they won't become 'easy prey for inaccurate data and spin tactics.'

By  | Jan.13, 2013 | 7:25 PM

Parliamentarians sworn in on February 5 to the 19th Knesset will receive a beginners' guide on everything related to the activity of lobbyists swarming the building's corridors. The handbook will include figures on the number of lobbyists and explain the rules pertaining to them.

"We've decided to distribute the basic guide to Knesset members so they won't become easy prey for inaccurate data and spin tactics used by lobbying firms," explained Shabi Gatenio, head of the nonprofit Association for Progressive Democracy. "Every new member elected to the Knesset will receive a set of updated figures on the activities of Knesset lobbyists."

The Association for Progressive Democracy calls for barring paid lobbyists from entry to Knesset building.

The association recommends Knesset members not rely on material provided by paid lobbyists but rather to always check facts on issues under consideration with the Knesset's Research and Information Center. It also advises they maintain full transparency in their dealings with lobbyists and document any discussions with them.

A bill presented by Knesset members David Azoulay (Shas), Haim Katz (Likud), Shelly Yacimovich (Labor) and Zion Pinyan (Likud) proposed requiring lobbyists to publicly disclose any material they furnish to elected officials in an attempt to sway the legislative process. The Association for Progressive Democracy intends to push for the bill in the upcoming session as a partial solution while it aims for banning the presence of paid lobbyists from committee hearings.

There are now 254 registered lobbyists in the Knesset, 26 percent more than a year ago and nearly four times as many as there were four years ago, according to the association. Among these, 80 work full-time for lobbying firms and 31 are self-employed, while the remaining 143 includes lawyers and others who lobby on a part-time basis. Altogether, 796 different clients are represented by Knesset lobbyists.

דיון הפיילוט בוועדת החינוך: שרת החינוך תומכת בהוצאת לוביסטים מהוועדות

ב-15 לאוקטובר נערך דיון הפיילוט של 'העמותה לדמוקרטיה מתקדמת' עם יו"ר ועדת החינוך, ח"כ עינת וילף, ובמסגרתו לא הוכנסו לדיוני הוועדה לוביסטים בשכר. בפתח הדיון זכה המהלך לתמיכה מפתיעה וגורפת של שרתה חינוך, ח"כ לימור לבנת, אשר תמכה בפיילוט ואף קראה להוציא את הלוביסטים בשכר מכלל ועדות הכנסת.

הציטוטים המדויקים:

יו"ר ועדת החינוך, ח"כ ד"ר עינת וילף: "החוק הזה היה עמוס בשתדלנים מכל הצדדים, והמטרה היא לנסות ולבדוק האם אפשר לקיים דיונים (בוועדה) באופן שאין את המעורבות הזו, ואני מקווה שמאחר ומדובר באנשים רציניים ואחראיים, הם כיבדו את ההחלטה הזאת. אנחנו עושים את זה כניסוי ואולי גם כהתוויית דרך לדיוני הכנסת ה-19".

שרת החינוך, השרה לימור לבנת: "…לפני שאפילו נדבר עלה החוק אני רוצה לברך אותך על כך שהחלטת לקיים את הדיון הזה לא שדלנים. אני חושבת שזו החלטה חשובה ביותר והלוואי והייתה מתקיימת בעוד וועדות של הכנסת בעוד נושאים, כי זה נהפך פשוט לתופעה בלתי אפשרית ולא רצויה ולא ראויה. אני חושבת שחברי הכנסת הם אנשים שכל אחד מהם צריך להפעיל את מחשבתו, לשמוע דעות כמובן לכאן ולכאן, לא רק יכול, רצוי וראוי שישמע, אבל הקשר הסימביוטי הזה נהפך כבר לקשר פסול".

תגובת שבי גטניו, מנכ"ל 'העמותה לדמוקרטיה מתקדמת': "בכנסת ה-19 יבוצעו שינויים מרחיקי לכת בנוגע לפעילותם של לוביסטים בשכר במשכן הכנסת. אנחנו נמשיך לפעול להוצאתם המוחלטת ממסדרונות הכנסת וועדותיה, כיוון שעצם נוכחותם המתמדת במשכן מפרה את האיזונים של ייצוג מכלול האינטרסים בכנסת, ותמיד לטובת בעלי ההון והיכולת."

ואלה שמות חברי "צבא הלוביסטים" של הבנקים בכנסת

בקישור זה תמצאו את 47 שמותיהם של הלוביסטים בשכר החברים ב"צבא הלוביסטים" של הבנקים בכנסת. היום פנינו, בשיתוף עם 'ישראל יקרה לנו', ליו"ר הנכסת ויו"ר ועדת הכספים, על מנת שימנעו את כניסתם של לוביסטים לישיבות ועדת הכספים העתידות לדון ב'חוק הריכוזיות'. אלה הן הידיעות המרכזיות בתקשורת בהן דווח על כך:

ריכוז הידיעות הנוגעות לפנייתנו ליו"ר הכנסת הבוקר ועל פרסום רשימת "צבא הלוביסטים" שבשירות הבנקים:

עיתון 'גלובס': http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000765968

עיתון 'דה-מרקר':  http://www.themarker.com/news/1.1777383

אתר החדשות News1: http://www.news1.co.il/Archive/001-D-304402-00.html

עיתון 'כלכליסט': http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3577232,00.html

רשת ב': http://www.iba.org.il/bet/bet.aspx?type=1&entity=857439

ידיעה מ'כלכליסט': הקוד האתי ללובסיט – חסר שיניים ועבר "ריכוך"

הכתב תומר אביטל מדווח על סיום כתיבתו של 'הקוד האתי ללוביסט', אשר לטענתו "רוכך" על ידי ראשי משרדי הלובינג. 'העמותה לדמוקרטיה מתקדמת' סרבה לקחת חלק במיזם בניצוחו של 'המכון הישראלי לדמוקרטיה'. חלק מתגובת העמותה מופיעה בסוף הידיעה:

http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3570620,00.html

השאירו את כתובת האימייל שלכם לקבלת אימייל כאשר מפורסמת הודעה חדשה

הצטרפו אל 2,457 שכבר עוקבים אחריו

%d בלוגרים אהבו את זה: