//
ארכיון

חדשות

הקטגוריה הזו מכילה 41 פוסטים

המאבק לשקיפות: העמותה עתרה נגד שר התשתיות והאנרגיה ומנכ"ל משרדו

עתירה תקדימית לגבי חובת חשיפת לוח פגישות שר ומנכ"ל משרדו

 האם שר ומנכ"ל משרדו רשאים להסתיר מהציבור את לוח זמני פגישותיהם ופעילויותיהם שנערכו במסגרת מילוי תפקידם? היום הגישה 'העמותה לדמוקרטיה מתקדמת'עתירה תקדימית הנוגעת להעברתם לידיה של לוח פגישות שר התשתיות הלאומיות,האנרגיה והמים, השר סילבן שלום, ומנכ"ל משרדו לשעבר, שאול צמח, בחודשיים שקדמו להחלטה על ייצוא הגז מישראל

במשך 296 ימים מסרבת לשכת שר התשתיות הלאומיות,האנרגיה והמיםלהיענות לפניית העמותה לדמוקרטיה מתקדמת בעניין ולכבד את חוק חופש המידע בנושא ואת הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, גם לאחר שאגף חוק חופש המידע במשרד המשפטים קבע מפורשות כי לשכת השר מפרה את החוק.

העמותה  לדמוקרטיה מתקדמת מבקשת במסגרת העתירה, שהוגשה בשמה באמצעות עו"ד אפי מיכאלי, כי בית המשפט יקבל את העתירה ויורה לשר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים ומנכ"ל משרדו לשעבר לחשוף בפני העותרת ובפני הציבור הרחב את לוח זמני פגישותיהם ופעילויותיהם מיום 1.5.2013 עד ליום 30.6.2013 שנערכו בעת מילוי תפקידם וכן פרטים אודות מועדן, זהות הגורם עמו נפגשו, זהות שולחו וזהות כל הגורמים שנכחו בפגישה או בפעילות בהשתתפותם.

 לאחר חודשים ארוכים של חוסר מענה, לאחרונה העביר משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים תגובה לפיה פרסום לוח הזמנים כמבוקש על-ידי העמותה לדמוקרטיה מתקדמת (מיום 1.5.13 עד ליום 30.6.14) יוביל "לסיכון ביטחוני משמעותי" ועלכן אין לפרסמם (ראו מכתב מלווה לתגובת נציג משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים מטעם האגף לפניות הציבור במשרד ראש הממשלה, המצורף לעתירה ומסומן כנספח י"ג).

תזכורת: שרות המשפטים והבריאות מפרסמות מידי שבוע את לוח פגישותיהם מהשבוע שעבר.

 קישור לעתירה המלאה:

http://1drv.ms/1hohcpJ

קישור לנספחי העתירה:

http://1drv.ms/1hohn4e

ציר הזמן: תקציר המאורעות והנסיבות שהובילו להגשת העתירה

 יום 0 – 22.5.2013 – תאריך הגשת הבקשה הראשונית מטעם העמותה לדמוקרטיה מתקדמת, בכפוף לחוק חופש המידע.

 21.6.2013 – 30 יום להגשת הבקשה עפ"י חוק חופש המידע. זהו המועד בו הייתה אמורה לשכת שר התשתיות להחזיר תשובה לגבי בקשתנו, כלומר להעביר את לו"ז השר ומנכ"ל משרדו או לסרב להעביר אותם ולנמק מדוע.

לאחר 61 ימים –  15.7.2013 ממשרד התשתיות כותב לעמותה מכתב (הגיע ליעדו רק ב-29.7.2013). המשרד מסרב להשיב לבקשת העמותה וטוען כי יש למקדה ולתחום את זמניה, למרות שהבקשה הייתה ממוקדת ותחומה בזמן (מיום כניסת השר לתפקידו ועד יום שליחת התשובה). תגובתנו למכתב נשלחה יממה לאחר מכן ובה תחמנו את הזמן בין התאריכים 1.5.2013-30.6.2013. משרד התשתיות מסרב להגיב בתשובתו לבקשה לגופה.  

לאחר 127 ימים  –  29.9.2013 –משרד התשתיות שולח מכתב הכולל דרישה חדשה נוספת – לפצל את בקשותינו לגבי השר והמנכ"ל ולשלם מחדש את אגרת חוק חופש המידע בגין כל אחת מהבקשות. משרד התשתיות ממשיך לסרב להגיב בתשובתו לבקשה לגופה.

במשך שבועיים-שלושה מתקיימות שיחות טלפון בין העמותה למשרד התשתיות מהן השתמע כי משרד התשתיות עומד להשיב לנו בקרוב בנוגע לדרישתנו לקבל לו"ז של השר בלבד, מבלי להגיש בקשה נוספת. בחלוף הזמן הבנו כי אין אלה פני הדברים.

לאחר 148 ימים – 20.10.2013 – העמותה מגישה תלונה באגף חוק חופש המידע במשרד המשפטים על הפרת חוק חופש המידע מצד משרד התשתיות. ללשכת השר לוקח זמן רב להעביר התייחסות בנושא למרות שאגף חופש המידע פנה למשרד התשתיות מספר פעמים.  

לאחר 206 ימים – 17.12.2013 – אגף חוק חופש המידע במשרד המשפטים מקבל תשובה של משרד התשתיות שלאחריה הוא מאמץ את כל טענות העמותה וקובע כי משרד התשתיות הפר את חוק חופש המידע ואף הטעה את נציגי העמותה לגבי הצורך לפצל את הבקשה לשר ולמנכ"ל. גם במסגרת תשובתו למשרד המשפטים מסרב משרד התשתיות להשיב לבקשה לגופה.

לאחר 247 ימים – 27.1.2014 – חודש ו-11 יום לאחר פסיקת אגף חוק חופש המידע. העמותה פונה פעם נוספת לאגף חוק חופש המידע במשרד המשפטים כיוון שגם לאחר פסיקת האגף, ממשיך משרד התשתיות להתעלם מבקשת העמותה ומסרב להעביר לידיה אפילו תגובה רשמית לגבי בקשתה.

לאחר 274 ימים – 23.2.2014 – הזדמנות אחרונה – עו"ד אפי מיכאלי שולח מטעם העמותה מכתב התרעה למשרד התשתיות לפני הגשת עתירה נגדם.

 לאחר 276 ימים –  25.2.2014  – לאחר 276 ימים משרד התשתיות מעלה לראשונה טענות חדשות ומשיב כי בקשת העמותה הועברה לשירותי הביטחון וכי הוראות, לכאורה, של היועץ המשפטי לממשלה מונעות ממנו להעביר לו"ז הנוגע לפרק זמן כה ממושך (חודשיים). עוד באותו יום חוזרת העמותה למשרד התשתיות ומודיעה כי היא דוחה מכל וכל את תשובת המשרד ואם לא יועברו לידינו לו"ז פגישות השר ומנכ"ל משרדו תוך שבוע ימים נעתור כנגדם.

לאחר 296 ימים – 17.3.2014 –מוגשת העתירה בהתאם להוראות חוק חופש המידע.  

העמותה למבקר המדינה: חשוף מידע על נכסי נדל"ן של חברי קבינט הדיור

'העמותה לדמוקרטיה מתקדמת' פנתה למבקר המדינה, יוסף שפירא, על מנת שיחשוף בפני הציבור את נכסיהם של השרים החברים בקבינט הדיור. העמותה סבורה שמידע זה נדרש לאור חובת גילוי נאות.

פניית העמותה סוקרה בכלי תקשורת שונים.

1.9.2013

לכבוד: מבקר המדינה, מר יוסף שפירא

נושא: חשיפת נכסי הנדל"ן של חברי קבינט הדיור

בחודש אוגוסט 2013 הוקם קבינט הדיור של ממשלת ישראל המונה תשעת שרים:

 1. שר האוצר, יאיר לפיד
 2. שר הבינוי והשיכון אורי אריאל
 3. שר האנרגיה והמים סילבן שלום
 4. שר הביטחון משה יעלון
 5. השר להגנת הסביבה עמיר פרץ
 6. שר החקלאות ופיתוח הכפר יאיר שמיר
 7. שרת המשפטים ציפי לבני
 8. שר הפנים גדעון סער
 9. שר התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים ישראל כץ

 

קבינט הדיור אמון על קביעת המדיניות הממשלתית בתחום הדיור, על הניסיונות להוריד את מחירי הדיור בישראל, על אישור וקידום רפורמות ושינויים מבניים לייעול מדיניות הממשלה בתחום המקרקעין, התכנון והבנייה למגורים ומעקב אחר יישום ההחלטות. בנוסף, הקבינט אחראי לקידום פרויקטים בתחום הבנייה למגורים, בין היתר, לדיור להשכרה לטווח ארוך ופרויקטים של התחדשות עירונית ופינוי-בינוי.

 

כיוון שהצהרות הון של חברי הכנסת ושרים מדווחות למבקר המדינה, אני פונה אליך בבקשה לשקול לחשוף בפני הציבור:

 1. מי מבין השרים החברים בקבינט הדיור הינו בעל נכס נדל"ן.
 2. פירוט נכסי הנדל"ן של כל שר החבר בקבינט הדיור.
 3. פירוט שווי נכסי הנדל"ן של כל שר החבר בקבינט הדיור.

בקשתי נגזרת במקרה זה מחובת גילוי נאות, ועל מנת שאזרחי ישראל יוכלו להבין בעצמם מה הוא מכלול האינטרסים הכלכליים האישיים, בכל הקשור לענייני נדל"ן, שיש לכל שר החבר בקבינט הדיור. 

פורדס

ניוז 1

פוסט

יולי 2013: 121 לוביסטים רשומים בכנסת

ערב יציאת הכנסת ה-19 לפגרת הקיץ\ 'מדד הלוביסטים' עומד על:

121 לוביסטים רשומים בכנסת

ממצא חמור: הלוביסטית אמיתי דנית (פוליסי) משמשת כס. מנהלת סיעת 'הליכוד' ולא נתקבלה בקשה לגריעתה מהמרשם.

אם יש לגרוע את הלוביסטית אמיתי דנית, מדד הלוביסטים יעמוד על 120 לוביסטים.

נכון ליולי 2013 רשומים במרשם הלוביסטים בכנסת כ-121 לוביסטים:  76 לוביסטים קבועים מטעם חברות לובינג, 35 לוביסטים קבועים עצמאיים ו-10 לוביסטים זמניים.

הממצאים מעידים על:

 • עלייה קלה בכמות הלוביסטים הקבועים מטעם חברות לובינג.
 • סיום תהליך בן חודשיים בו נגרעו מהמאגר לוביסטים זמניים שסיימו לייצג לקוחות.

ממצא חמור – ס. מנהלת סיעת 'הליכוד' בכנסת עדין לוביסטית רשומה:

הלוביסטית לשעבר אמיתי דנית (פוליסי) רשומה במרשם הלוביסטים ובמקביל מכהנת במשך תקופה כס. מנהלת סיעת 'הליכוד' בכנסת. מבדיקה עם המחלקה האחראית לרישום הלוביסטים בכנסת מתגלה כי לא נתקבלה כל בקשת גריעה של הלוביסטית מהמאגר, כמתחייב מחוק הכנסת, לא מכיוון הלוביסטית ולא מחברת 'פוליסי' בע"מ'.

'העמותה לדמוקרטיה מתקדמת' הגישה הבוקר תלונה בנושא למר גיורא פורדס, האחראי על רישום הלוביסטים בכנסת וליו"ר הכנסת.

הבהרה: למרות הנוהג לפיו חברות לובינג מיידעות הכנסת בנוגע לשינויים הנוגעים ללוביסטים הרשומים מטעמן, החובה המשפטית חלה בלעדית על הלוביסט. על פי החוק הקיים חברות הלובינג נעדרות כל אחריות לגבי פעילות לוביסטים מטעמן.

שבי גטניו, מנכ"ל העמותה לדמוקרטיה מתקדמת:

"התכנות העבירה על חוק הכנסת היא משנית עבורנו, הבעיה המרכזית זו "הדלת המסתובבת" לשני הכיוונים. החוק מייצר מצב אבסורדי בו ביום ראשון בשבוע לוביסטית יכולה לייצג מאות לקוחות מהמרכזיים במשק, ואין מניעה שביום שני היא תיכנס לתפקידה הפוליטי/מפלגתי/ציבורי, שבמסגרתו ניתן תיאורטית לסייע ללקוחות מאתמול. לצערנו זו עוד סוגיה שחוק הלוביסטים של ח"כ עדי קול לא מטפל בה ושנעלה בדיונים על החוק".

ידיעת כתבי הכנסת, אלה שמות הלוביסטים הקבועים החדשים מטעם חברות לובינג:

אסרף לירז (מאיר אסרף)

באומגרטן דניאל (כהן-רימון-כהן)

בכר לוטם (גלעד יחסי ממשל ולובינג)

גנדלר אלכסנדר (ברדוגו יועצים)

ציטרין בן-ציון (ב.צ. ציטרין גרוס בע"מ)

רגב-שרייבר שמרית (יעל גויבסקי)

שאולי נועה (לגאיה בע"מ)

 

ניתן להורדה עכשיו: הדו"ח על 'פוליסי בע"מ' – חלק ראשון

הדו"ח שמפרסמת 'העמותה לדמוקרטיה מתקדמת' על חברת הלובינג 'פוליסי בע"מ', מעלה ממצאים מדאיגים לגבי היעדר הרגולציה בענף הלובינג והסכנה הנשקפת בכך לעקרון התחרותיות במשק. חברה אחת יכולה בימנו לייצג אינטרסים של גורמים מרכזיים בענפים שלמים במשק (ענף הפרמצבטיקה, ענף הבניין והתשתיות, ענף הבנקאות ועוד), גם כאשר מדובר בגורמים בעלי אינטרסים מנוגדים.

במצב הקיים כיום, חברת אחת יכולה לייצג עשרות גופים מרכזיים בענף אחד, לעיתים גופים המעוניינים לקדם אינטרסים מנוגדים זה לזה. במצב של היעדר שקיפות בהתנהלות חברות הלובינג, אין מי שיכול לדעת או למנוע אפשרות לביצוע עברות על חוק ההגבלים העסקיים.

להורדה: דוח על פוליסי – חלק א

מתוך פרק המסקנות בדו"ח:

מצב של משק ריכוזי, כמו גם מצב של העדר תחרותיות, הינם תולדה של חקיקה ורגולציה מתמשכים, שפעמים רבות חברות לובינג עומדות מאחורי קידומם. איננו מבינים כיצד פרט כה ברור ובסיסי "חמק מהרדאר" של "ועדת הריכוזיות" או "ועדת טרכטנברג". אנו מקווים שהדבר נבע מחוסר היכרות עם הנושא ולא מסיבות אחרות. אסור למחוקק ולרגולטור להמשיך ולהתעלם מחלקן היחסי של חברות לובינג, בראשן חברת 'פוליסי בע"מ', בחיזוק הריכוזיות במשק ובפגיעה מתמשכת בעקרון התחרותיות, שמתרחשת בעיקר כתוצאה מניסיונן לקדם אינטרסים של לקוחותיהם.

 חברת 'פוליסי בע"מ':

מחוקקים ורגולטורים המתכוונים לטפל ברצינות בריכוזיות במשק ובהיעדר תחרות בענפים מסוימים, אינם יכולים לדעתנו להמשיך ולהתיר לחברת 'פוליסי בע"מ' לייצג במקביל את כל אותם לקוחות בעלי אינטרסים סותרים. מדובר במצב לא בריא מיסודו, ששילובו עם היעדר החלת שקיפות על פעילות חברות הלובינג, נוצרת סכנה חמורה לעקרון התחרותיות במשק. נדמה לנו שהסיטואציה הקשה ביותר היא זו המתקיימת בענפי הבנייה, הפרמצבטיקה/רפואה וענף שיווק המזון, בהם החברה מייצגת מגוון רחב של סוגי לקוחות שונים מאותו ענף.

 מסקנות רוחביות

 מסקנה 1:

במצב הנוכחי של העדר הגבלות על פעילותן, חברות לובינג כגון 'פוליסי בע"מ' עשויות להוות למעשה "מיני-פרלמנט", שברצותו הוא מסדיר ניגודי אינטרסים בין לקוחותיו בתוך קירות ביתו, לשמחת הלקוחות ולדאבונו של הצרכן. כרגע הדבר עשוי להתאפשר בשני אופנים:

א. הפגשת הלקוחות פיזית, תוך עברה על חוק ההגבלים העסקיים, כשהציבור לא ידווח על כך כיוון שאין חוק המחייב את חברות הלובינג בשקיפות.

ב. עובדי החברה ו/או בעליה משמשים כמגשרים בין לקוחותיהם, אם או בלי ידיעת הלקוח.

זו הסיבה שלדעתנו על המחוקק לשקול לאסור בחוק על חברת לובינג אחת לייצג שני לקוחות שלהם אינטרסים מנוגדים.

מסקנה 2:

כפי שניתן להבין לאורך הדו"ח, עקרון השקיפות מהווה מכשיר ייחודי שמטרתו אבטחת האינטרס הציבורי. יש להכפיף את תעשיית הלובינג, בראשן חברות הלובינג, לשקיפות מוחלטת הנוגעת לפעולותיהן השונות. יש לחייבן לתעד ולדווח (אולי לממונה על ההגבלים העסקיים?) על כל מפגש/מגע שלהן עם לקוח. אמצעי תיעוד ודיווח פשוטים נמצאים בימנו בכל מכשיר סלולארי, ובכל מחשב משרדי.

מסקנה 3:

על המחוקק למנוע מצב בו חברת לובינג אחת משתלטת על ייצוג אינטרסים, גם אם אינם מנוגדים, של חברות שונות באותו ענף. כפי שאנו רואים בדוגמה של חברת 'פוליסי בע"מ' (ענף הפרמצבטיקה, ענף הבנייה והתשתיות, ענף שיווק מוצרי צריכה/מזון), מצב כזה מהווה לדעתנו סכנה לעקרון התחרותיות בענף.

 מסקנה 4:

יש ליצור "חוק לוביסטים" בפני עצמו, שאיננו רק סעיף ב'חוק בכנסת'. החוק צריך לכלול פתרונות לתחלואי פעילותן של חברות הלובינג והלוביסטים, בכנסת ובמוסדות הציבוריים במדינה.

לוביסטון מספר 3 נשלח לח"כים – חדשות לוביסטים מסביב לעולם

להורדה: לוביסטון מספר 3

לוביסטון מספר 3 – חדשות לוביסטים מרחבי העולם:

החודש בלוביסטון של 'העמותה לדמוקרטיה מתקדמת':

גרמניה: התפרסם דו"ח על יישום חוק הלוביסטים הגרמני.

סקוטלנד: הממשלה מודיעה כי בכוונתה לחוק חוק רישום לוביסטים.

הודו: שר הנפט מצהיר כי הוא סובל מלחצי כבדים מצד לוביסטים.

אוסטרליה: מועמד בבחירות מבטיח לקדם חוק צינון של 10 שנים לחברי פרלמנט.

אירלנד: שר האוצר פגש לוביסטים מתעשיית הנדל"ן כמה ימים לפני גשת התקציב.

ולבסוף מאמר משוויץ – ארץ היידי בת-ההרים והבנקים. הפעם תרגמנו עבורכם מאמר מעניין על  התנהלות הלוביסטים בשוויץ, כולל מידע קצר על הפרלמנט השוויצרי שעובד בחצי משרה.

מכתבו של 'פורום הלוביסטים' כפי שנשלח לחברי/ות הכנסת ה-19

זהו המכתב המלא (5 עמודים) אשר נשלח אתמול לחברי הכנסת, על ידי עורכי הדין ש'פורום הלוביסטים' שכר לאחרונה, על מנת לטפל בנושא "חוקי הלוביסטים" של ח"כ עדי קול ושל ח"כ שלי יחימוביץ. ההערכות הן שמאחורי האסטרטגיה אותה אימץ 'פורום הלוביסטים' עומדת הכוונה לטרפד את קידומם של שני החוקים ולא לאפשר את העברתם בכנסת ה-19.

להגדלה – לחצו על העמוד הנדרש

1

2345

הכנס השנתי השני לסוגיות הון-שלטון-עיתונות בישראל

ב-21 באפריל מתקיים 'הכנס השנתי השני לסוגיות הון-שלטון-עיתונות בישראל' של 'העמותה לדמוקרטיה מתקדמת' כשהשנה הצטרפו אלינו 'ישראל יקרה לנו' ו'היוזמה לפירוק הריכוזיות'. כנס שמרחיב את גבולות השיח הציבורי מעבר לגבולות קיסריה-הרצליה. אל תפספסו.

 10:00 –דברי פתיחה – ראובן אברג'יל, נשיא של כבוד ב'העמותה לדמוקרטיה מתקדמת' וממייסדי 'הפנתרים השחורים'.

10:05-12:00 – פאנל בנושא קשרי הון-שלטון:

הפאנל יעסוק בדו"ח הוועדה לבחינת יחסי הון-שלטון בישראל (יולי 2012).

מנחה: צבי זרחיה. משתתפים: פרופ' רמי פרידמן (יו"ר הוועדה לבחינת יחסי הון-שלטון בישראל) ח"כ משה מזרחי (העבודה), ח"כ לשעבר מלי פולישוק (חברת הוועדה), אריה אבנרי (יו"ר תנועת אומ"ץ).

 12:30- 14:00 – פאנל בנושא הסדרת פעילות הלוביסטים:

הפאנל יעסוק בהצעות השונות הקיימות להסדרת פעילות הלוביסטים בישראל.

מנחה הפאנל: תומר אביטל. משתתפים: ח"כ עדי קול (יש עתיד), עו"ד אפי מיכאלי (המרכז האקדמי למשפט ועסקים), הלוביסטית דפנה כהן-איווניר (כהן-רימון-כהן), הלוביסט ניקולאי טבך (החברה – מיזם חברתי), שבי גטניו (העמותה לדמוקרטיה מתקדמת).

 15:00- 16:30 – פאנל בנושא יוקר המחייה בישראל:

הפאנל יעסוק במצב יוקר המחייה בישראל ובפתרונות האפשריים למצב.

מנחה: חנה קים. משתתפים: ח"כ פרופ' אבישי ברוורמן (יו"ר ועדת הכלכלה), ח"כ איילת שקד (הבית היהודי), ד"ר שלומי פריזט (ועדת טרכטנברג, לשעבר יועץ משפטי לממונה על ההגבלים), אמיר חייק (מנכ"ל התאחדות התעשיינים), גלית אבישי (אמון הציבור) בני גרוברמן (ישראל יקרה לנו)

17:00- 18:30 – פאנל בנושא קשרי הון-עיתונות:

הפאנל יעסוק בפתרונות האפשריים לתחלואי קשרי הון-עיתונות בישראל.

מנחה הפאנל: אבנר הופשטיין. משתתפים בפאנל: עו"ד אלעד מן, העורך ניר בכר, היחצ"ן רני רהב, אלדד יניב, העיתונאית ענת באלינט.

 19:00-20:30 – פאנל בנושא פירוק הריכוזיות במשק:

הפאנל יעסוק בריכוזיות במשק הישראלי ובדרכים שיש להוביל לפירוקה.

מנחה הפאנל: עידו עטרי. משתתפים: ח"כ תמי זנדברג (מרצ), שרון קדמי (מנכ"ל משרד התמ"ת) הכלכלן דניאל דורון (המרכז הישראלי לקידום חברתי-כלכלי), סטלה קורין-ליבר (גלובס)

 כתובת: בית קרן היינריך בל, הר סיני 1 ת"א, קומה 2 (מאחורי בית הכנסת הגדול באלנבי) בשל מספר מקומות מצומצם מומלץ לשריין מקום לפאנל שברצונכם להגיע אליו. נא לשלוח בקשה למייל: progdemo2007@gmail.com

לפרטים נוספים: 052-3968866

IMG_0219

פרטים נוספים בקרוב.

עמוד הפייסבוק של האירוע: http://www.facebook.com/events/614367645244484/?fref=ts

מייל ליצירת קשר: progdemo2007@gmail.com

כמה לקוחות מסחריים וכמה לקוחות חברתיים מייצגים הלוביסטים בכנסת?

נתונים ראשונים על לקוחות הלוביסטים:

'העמותה לדמוקרטיה מתקדמת' מציגה לראשונה נתונים סטטיסטיים הנוגעים ליחסיות הלקוחות הרשומים במרשם הלוביסטים בשכר בכנסת. הנתונים נכונים למועד פיזורה של הכנסת ה-18 (16.10.2012).

 אין זה מקרי שאזרחי ישראל אינם יודעים רבות על עבודת הלוביסטים בשכר בכנסת ועל רשימת הלקוחות של משרדי הלובינג והלוביסטים העצמאיים. מצב זה הוא תולדה של מדיניות מכוונת מצד משרדי הלובינג, שזוכה לגיבוי פוליטיקאים בישראל ואף של כתבי הכנסת ועורכי עיתונים מרכזיים בישראל. רק בשנים האחרונות החלו מספר כתבי כנסת בודדים ומספר חברי כנסת לנסות ולשבור את קשר השתיקה הנוגע לפעילות הלוביסטים בשכר במסדרונות הכנסת, בוועדותיה ובמסדרונות השלטון בישראל.

 קושי רב בניתוח הנתונים הרבים:

מאגר לקוחות הלוביסטים בשכר הרשומים בכנסת מונה אלפי נתונים ומצריך ניפוי מידע וניתוח נתונים מאומץ. ב-13 לאוקטובר 2012 פרסמה העמותה את 'דו"ח רישום לוביסטים באתר הכנסת' שכלל המלצות הנוגעות ליצירת מנוע חיפוש יעיל הנוגע ללקוחות הלוביסטים הרשומים במאגר, בדומה לאלה הקיימים בקנדה ובאוסטרליה. עד כה לא נתקבלה כל תשובה בנושא מלשכת יו"ר הכנסת ולא נערכו כל שינויים בעמוד הרלוונטי באתר הכנסת, לרבות תיקון טעויות מביכות הכלולות בעמוד רישום הלוביסטים. אימוץ המסקנות יכול היה לסייע לציבור להגיע במהירות למידע החשוב.

 בשל המקבץ האדיר של הנתונים מצד אחד, והצורך בפרסומם המהיר של חלק מהנתונים שעשויים לתרום לשיח הציבורי בישראל, פרסום זה יהיה ראשון מבין מספר פרסומים הנוגעים למאגר לקוחות הלוביסטים הרשומים בכנסת. את הפרסום הנוכחי החלטנו לייחד לשאלה המעסיקה רבים ועולה כמעט בכל שיח הנוגע לענף הלובינג – מהי כמות הלקוחות המסחריים אותם מייצגים הלוביסטים ומשרדי הלובינג ומהי כמות הגופים החברתיים אותם הם מייצגים.

מהו מספר הלקוחות השוכרים שירותיהם של לוביסטים?

 עם תחילת ניתוח הנתונים נתקלנו בבעיה. ישנם לקוחות המיוצגים על ידי מספר חברות לובינג/לוביסטים עצמאיים, האם עלינו לספור את מספר הלקוחות מבלי להתחשב במספר חברות הלובינג/לוביסטים עצמאיים השונים המייצגים אותם או שיש לספור כל לקוח על פי מספר חברות הלובינג/לוביסטים עצמאיים שאת שירותיהם הוא שכר? לבסוף החלטנו להתייחס לשתי הקטגוריות בנפרד.

 לקוחות ייחודיים: נכון לסיום כהונת הכנסת ה-18 ניתן למנות 796 לקוחות ייחודיים רשומים אשר השכירו את שירותיהם של לוביסטים וחברות לובינג. ב"לקוחות ייחודיים" כוונתו לספירת לקוח פעם אחת, גם במקרה שהלקוח השכיר את שירותיהם של מספר חברות לובינג/לוביסטים שונים במקביל.

 לקוחות ברוטו: אם מונים לקוחות אשר השכירו את שירותיהם של יותר ממשרד לובינג אחד או לוביסט עצמאי קבוע/זמני אחד, הרי שמספר ה"לקוחות ברוטו" עומד על 940 לקוחות אשר השכירו שירותי לובינג של חברות לובינג או לוביסטים עצמאיים קבועים/זמניים.

 מספר הלקוחות המסחריים:

 ספירה עפ"י 'לקוחות ייחודיים':

במקרה של מספר לקוחות ייחודיים (796 לקוחות), מספר הלקוחות המסחריים אשר שכרו שירותי לובינג עומד על 408, כלומר 51.25% מכלל הלקוחות.

ספירה עפ"י 'לקוחות ברוטו':

במקרה של מספר לקוחות ברוטו (940 לקוחות), מספר הלקוחות המסחריים עומד על 521, כלומר 55.42% מכלל הלקוחות.

 הערה חשובה: על מנת שלא לעורר ויכוח לגבי מי נחשב לקוח בעל אינטרס מסחרי "טהור", נתון זה איננו כולל איגודים מקצועיים, ועדי עובדים חזקים, רשויות מקומיות, עמותות שאינן חברתיות ושמאחוריהן עומדים בעיקר אינטרסים כלכליים ועוד.

 מספר הלקוחות שהן עמותות חברתיות/גופים המקדמים מטרות חברתיות:

 ספירה עפ"י 'לקוחות ייחודיים':

מספר העמותות החברתיות ו/או הגופים המקדמים מטרות המוגדרות כחברתיות עומד על 70 לקוחות ייחודיים, המהווים 8.79% מכלל הלקוחות הייחודיים הרשומים שמשכירים שירותי לובינג.

 ספירה עפ"י 'לקוחות ברוטו':

במקרה של לקוחות ברוטו השוכרים יותר ממשרד לובינג אחד/לוביסט עצמאי אחד, הרי שמספר "הלקוחות ברוטו" עומד על 77, מה שמוריד את משקלם ברשימה הכללית ל- 8.19% (מתוך 940).

מהו היקף ההון שגורמים מסחריים משקיעים בלובינג בישראל ?

מידע על כמות ההון המושקע בלובינג על ידי כל אחד מהלקוחות יכול היה לשפוך אור על יחסיות עבודתם של הלוביסטים למען מטרות מסחריות לעומת אחרות. העדר נתונים לגבי נעלם כה חשוב במשוואה מהווה מכשלה בדרכנו להעריך את יחסיות הפעילות. משרדי הלובינג בישראל מתנגדים נחרצות לפרסום כל נתון הנוגע לכמות הכספים אותם הם מקבלים מלקוחותיהם השונים. בארה"ב לדוגמה קיים חוק המחייב להצהיר על סכומי כספים המושקעים בשירותי לובינג כך שהציבור בארה"ב יודע היטב מהו סכום הכספים המושקע בתמיכה/התנגדות לחוק/תקנה/עניין מטעם כל אחד מבעלי האינטרסים.

 הסתרת הנתונים המכוונת מחייבת את 'העמותה לדמוקרטיה מתקדמת' להישען על הערכות (זהירות) לגבי הנושא האמור כיוון שאיננו מוכנים להיכנע לתכתיביהם של משרדי הלובינג ולהותיר נתון זה ללא התייחסות.

 הערכות לגבי יחסיות השקעות הכספים בלובינג בישראל:

לאור העובדה שעוצמתם הכלכלית של הלקוחות המסחריים גדולה בהרבה משל רוב הלקוחות האחרים ברשימה, ובצרוף סרבנותם המחשידה של משרדי הלובינג לחשוף את הנתונים הכספיים בנושא, יש להניח כי סכומי הכסף שגורמים מסחריים "טהורים" משקיעים בלובינג גדול בהרבה מיחסם המספרי (51%-54%) ברשימת הלקוחות. מקורותינו בענף הלובינג העריכו בפנינו כי לדעתם גורמים מסחריים פרטיים משקיעים בענף הלובינג כשני שליש מכלל הכספים שהענף מגלגל. לדעתנו עדין מדובר בהערכה זהירה של התפלגות השקעת הכספים.

 היקף הכספים המושקעים בלובינג למען "מטרות חברתיות":

בעולם הלובינג כסף שווה זמן. מידת השקעתך הכספית כלקוח תקבע את כמות הזמן והמאמץ שמשרדי הלובינג ישקיעו בקידום מטרותיך. בהעדר נתונים לגבי כמות הכספים המושקעים בלובינג מצד כלל הגורמים אנו יכולים רק להעריך כי לוביסטים בשכר ומשרדי לובינג אינם משקיעים יותר מ-5% מזמנם לצורך קידום מטרות חברתיות. הערכה זהירה זו נשענת על כמות הלקוחות שהינם עמותות חברתיות/גופים המקדמים נושאים חברתיים (8.79%-8.19%) ושכלול חולשתם הכלכלית אל מול עוצמתם הכלכלית של שאר הגורמים השוכרים שירותים של משרדי לובינג ולוביסטים עצמאיים.

 פרסום הנתונים הכספיים ע"י משרדי הלובינג/לוביסטים עצמאיים: 

מוכרחים לציין כי משרדי לובינג אינם מחויבים להמתין לחקיקת חוק המחייב אותם לפרסם את סכומי הכספים שלקוחות מזרימים לחשבונותיהם. אילו חפצו בכך ואילו היו מאמינים באמת בהחלת שקיפות על הענף הרי שיש ביכולתן לחשוף את הפרטים המלאים החל ממחר בבוקר. משרדי הלובינג מעדיפים להמשיך להסתתר מאחורי ההגנה שהמחוקק מעניק להם ולבצע את הספין התקשורתי הקבוע בו הם משתמשים בכל הזדמנות: "אנו מייצגים במידה רבה גם עמותות ומטרות חברתיות רבות".

דו"ח רישום לוביסטים באתר הכנסת

13.10.2013

העמותה לדמוקרטיה מתקדמת מפרסמת את 'דו"ח רישום לוביסטים באתר הכנסת" שנשלח ליו"ר הכנסת עם המלצות לתיקונים.

הדו"ח כולל השוואות לפרסום רישום לוביסטים בקנדה ובאוסטרליה.

להורדת הדו"ח המלא

אתר כלכליסט מדווח על הדו"ח 

 

מדד אברמוף יולי-אוג' 2012: 259 לוביסטים בשכר רשומים בכנסת

נכון ל-1.9.2012 רשומים בכנסת 259 לוביסטים בשכר – עליה של 80% בהשוואה לספטמבר 2010!

'מדד אברמוף' הינו פרויקט דו-חודשי של 'העמותה לדמוקרטיה מתקדמת' הבודק את כמות הלוביסטים הרשומים באתר הכנסת. 'מדד אברמוף' לחודשים יולי-אוגוסט 2012 עומד על 259 לוביסטים בשכר הרשומים בכנסת (נכון ל-1 בספטמבר 2012).

 • היחס בין כמות חברי הכנסת לכמות הלוביסטים בשכר הרשומים עומד על 2.158 לוביסטים בשכר על כל חבר כנסת.

קובץ כולל טבלאות להורדה: מדד אברמוף – יולי-אוגוסט 2012 – 259 לוביסטים רשומים

מבדיקה השוואתית שערכנו לגבי נתוני רישום הלוביסטים בשכר בכנסת, נכון לספטמבר 2010, עולים הממצאים הבאים:

 בספטמבר 2010 היו רשומים בכנסת 144 לוביסטים בשכר. 74 מתוכם מטעם חברות הלובינג, 20 לוביסטים בשכר קבועים עצמיים ו-50 לוביסטים בשכר זמניים.

בשנתיים האחרונות חלה עלייה של 80% בכמות הלוביסטים בשכר הרשומים בכנסת.

 • בספטמבר 2010 היחס בין כמות חברי הכנסת לכמות הלוביסטים בשכר הרשומים עמד על 1.2 לוביסטים בשכר לכל ח"כ.

 בשנתיים האחרונות כמות הלוביסטים בשכר הזמניים כמעט שילשה את עצמה מ-50 לוביסטים ב-2010 ל-145 לוביסטים ב-2012. יש לציין שכתבי כנסת מדווחים ברובם שלמרות העלייה המטאורית בכמות הלוביסטים בשכר הזמניים, מירב עבודת הלוביסטים בכנסת מתבצעת על ידי לוביסטים בשכר קבועים מטעם חברות הלובינג.

השאירו את כתובת האימייל שלכם לקבלת אימייל כאשר מפורסמת הודעה חדשה

הצטרפו אל 2,457 שכבר עוקבים אחריו

%d בלוגרים אהבו את זה: